Vi kan hjælpe med

Kvalitetssikring & – kontrol (QA)

Reklamationer er dårlige for virksomhedens image og koster dyrt på bundlinjen. For at sikre at virksomhedens produkter er af den bestilte og korrekte kvalitet, er det derfor vigtigt at udforme nogle krav samt kvalitets- og compliance manualer til producenterne – og sikre, at disse krav overholdes, ikke mindst. Compliance House kan hjælpe med udformningen af forskellige kvalitetskrav og via auditering og strategisk leverandørstyring kontrollerer vi, at jeres krav rent faktisk også bliver overholdt. Det giver virksomheden en sikkerhed for, at produkterne til alle tider lever op til den kvalitet, man ønsker og som kræves af kunderne.

Vi kan tilbyde jer:

N

QA-manual og udformning af krav til producenter.

 
N

Risikovurdering af effektivitet, Risikovurdering af effektivitet, sociale forhold mv. hos jeres producenter

 
N

On-site auditering og inspektion af fabrikker.

 
N

Strategisk leverandørstyring, kvalitetssikring og indkøbsledelse.

 
N

Kapacitetsopbygning/ressourceeffektiv produktion.

 

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Produktsikkerhed

Kvalitetssikring

CSR & Bæredygtighed

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Kvalitetssikring

Produktsikkerhed

Produktsikkerhed Compliance House

CSR & Bæredygtighed

Kvalitetssikring Compliance House
CSR & Bæredygtighed Compliance House

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Produktsikkerhed

Produktsikkerhed Compliance House

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Compliance House

CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed Compliance House