Vi kan hjælpe med

Kvalitetssikring & – kontrol (QA)

Reklamationer er dårlige for virksomhedens image og koster dyrt på bundlinjen. For at sikre at virksomhedens produkter er af den bestilte og korrekte kvalitet, er det derfor vigtigt at udforme nogle krav samt kvalitets- og compliance manualer til producenterne – og sikre, at disse krav overholdes, ikke mindst. Compliance House kan hjælpe med udformningen af forskellige kvalitetskrav og via auditering og strategisk leverandørstyring kontrollerer vi, at jeres krav rent faktisk også bliver overholdt. Det giver virksomheden en sikkerhed for, at produkterne til alle tider lever op til den kvalitet, man ønsker og som kræves af kunderne.

Vi kan tilbyde jer:

N

QA og leverandørmanual med udformning af krav til producenter.

 
N

Udformning af interne kemikalierestriktioner og opsætning af stikprøvetestprogram.

 
N

Screening og risikovurdering af fabrikker i forhold til sociale forhold og kvalitetsniveau eller performance.

 
N

On-site auditering og inspektion af fabrikker i f.eks. Indien, Bangladesh og Kina.

 
N

Strategisk leverandørstyring, kvalitetssikring og indkøbsledelse.

 
N

Kapacitetsopbygning/ressourceeffektiv produktion.

 

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Kvalitetssikring

CSR & Bæredygtighed

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Compliance House

CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed Compliance House

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Compliance House

CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed Compliance House