Vi kan hjælpe med

CSR & bæredygtighed

Corporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtighed handler om, at virksomheder tager ansvar for samfundet og miljøet omkring sig, og for måden og de forhold deres produkter bliver produceret under. Forbrugerne og de store aftagere på B2B-markedet har øget fokus på, at de produkter, de køber, bliver produceret på en ansvarlig og bæredygtig måde med respekt for de mennesker, der producerer dem. Dertil kommer en række stramninger på nuværende og fremtidige lovgivningsmæssige krav. Compliance House kan hjælpe med at udforme mål og strategi i forhold til CSR og bæredygtighed og sørge for, at virksomheden kommer i mål med dem. Vælger man at blive medlem af FN’s Global Compact, kan vi være med til at sikre, at de ti principper og verdensmålene implementeres og efterleves både i virksomheden og ude på fabrikkerne.

CSR Compliance House

Vi kan tilbyde jer:

N

Strategi for CSR og FN’s verdensmål.

N

Risikovurdering af sociale og etiske arbejdsforhold på fabrikker.

N

On-site auditering og inspektion af fabrikker.

N

Implementering af grønne og bæredygtige indsatser.

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Kvalitetssikring

CSR & Bæredygtighed

Miljøcertificering Compliance House
Kvalitetssikring Compliance House
CSR & Bæredygtighed Compliance House

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Compliance House

CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed Compliance House

vi hjælper virksomheder med

Miljøcertificering

Miljøcertificering Compliance House

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring Compliance House

CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed Compliance House